Lopende raadplegingen

Raadpleging inzake het ontwerp van besluit van de Raad van het BIPT met betrekking tot radio-interfaces B08 (1 tot 4), B09 (1 tot 5), B12 (1 tot 7), D01-01, D02 (1 tot 27) en D03 (1 en 2) en de opheffing van radio-interface B10-13

Raadpleging betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen

Raadpleging betreffende de technische en operationele voorwaarden voor mobiele-communicatiediensten aan boord van vaartuigen> Alle publicaties