Mededeling van de Raad van het BIPT van 19 april 2016 betreffende de verklaring van overeenstemming van het kostentoerekeningssysteem voor bpost voor 2014 op basis van de verslagen opgesteld door het College van Commissarissen bij bpost

Type
Mededeling

Publicatiedatum
04-05-2016

Datum
04-05-2016

Deze mededeling betreft de verklaring van overeenstemming van het kostenberekeningssysteem voor bpost voor het jaar 2014 opgesteld door het College van Commissarissen in opdracht van het BIPT. Deze verklaring is opgesteld conform het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot toepassing van titel IV van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.

Document downloaden (PDF 0.64 MB)