Beperkte dienstverlening vóór stopzetting dienst

Indien u uw factuur niet hebt betaald, moet de operator u verwittigen alvorens de diensten stop te zetten. 

Alvorens de dienst volledig stop te zetten moet de operator van een telefoondienst u gratis een beperkte dienst verstrekken. 

Aan de hand van deze beperkte dienst kunt u nog steeds oproepen ontvangen, met uitzondering van oproepen betaald door de ontvanger, en kunt u nog steeds de nooddiensten bellen. 

Om opnieuw een normale dienstverlening te krijgen kan de operator maximaal 30 euro, btw inbegrepen, vragen van u. 

Opgelet: in geval van fraude of langdurige niet-betaling kan de operator alle diensten onmiddellijk stopzetten.