Ronde van Frankrijk 2017

De Ronde van Frankrijk 2017 zal op 2 juli 2017 aankomen in Luik en op 3 juli 2017 vertrekken uit Verviers.

De aanvragen voor het tijdelijke gebruik van radionetwerken moeten via het daartoe voorziene formulier worden ingediend (zie ‘indienen van aanvragen’). Door uw aanvraag zo snel mogelijk in te dienen, kunnen verhoogde dossierkosten voor een laattijdige aanvraag worden vermeden.

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie
Dienst Vergunningen
Ellipse Building Gebouw C
Koning Albert II-laan 35

1030 Brussel 

 

Indienen van aanvragen

De aanvragen, ondertekend door een verantwoordelijke, moeten in ons bezit zijn voor 31 mei 2017. Na deze datum zal de gelijkheid bij de gunning van de frequenties niet langer van toepassing zijn.

Hieronder vindt u de link naar het te gebruiken formulier:
http://www.bipt.be/public/files/nl/21967/aanvraagformulier-grote-evenementen.pdf 

 

Toewijzing van de frequenties

Er wordt sterk aanbevolen om uw aanvraag zo snel mogelijk in te dienen. Desgevallend zou het echter kunnen dat de behandeling ervan in de wacht wordt gezet: de toewijzing van frequenties aan de organisatoren en aan de concurrenten zal immers voorrang krijgen ten opzichte van de verwante activiteiten. 

 

Frequenties voor microfoons en in-ear-systemen

Via deze pagina kunt u de frequenties identificeren die toegestaan zijn voor microfoons en in-ear-systemen in een gegeven gebied:
http://www.bipt.be/public/files/nl/22079/LGC-NL-17-1.pdf

Via onderstaande link krijgt u wat meer uitleg over het gebruik van microfoons waarvoor geen vergunning vereist is:
http://www.bipt.be/nl/consumenten/radio/radionetwerken/grote-evenementen 

 

Controles

Radiostoringen kunnen de goede werking van radiozenders en/of -ontvangers in het gedrang brengen. De NCS-dienst (nationale dienst voor de controle op het spectrum) van het BIPT is belast met het toezicht op de radiogolven in de ruime zin van het woord.

De personeelsleden van de NCS beschikken over een mandaat van officier van gerechtelijke politie aan de hand waarvan ze onmiddellijk de nodige maatregelen kunnen treffen in geval van overtreding van de wetgeving inzake radiocommunicatie.

Aarzel niet om hen te contacteren indien u storingen ondervindt: deze personeelsleden alsook de dienst “Toewijzingen” van het BIPT zullen aanwezig zijn in de technische zone van de etappesteden.

 

Kosten

Bij de toekenning van de frequenties worden dossierkosten en een controle- en toezichtrecht aangerekend.

Het bedrag van de dossierkosten komt op € 151,79; dit bedrag zal worden vermeerderd in geval van laattijdige aanvraag.

Bij een wijziging van de vergunning zal een bedrag gelijk aan 50% van de dossierkosten geëist kunnen worden.

Het bedrag van het recht wordt berekend op basis van technische criteria en van het aantal toestellen.

Een Excel-spreadsheet is beschikbaar via
http://www.bipt.be/nl/consumenten/radio/radionetwerken

  • Mobiele netwerken: 1e blad
  • Satellieten: blad “Satellieten”
  • Cameramicrofoons: blad “CAM-MICRO”

 

Nog vragen ? 

U kan steeds contact opnemen met :

radiovergunningen@bipt.be
tel.: +32 2 226 88 15