Geadresseerde reclame

Geadresseerde publiciteit of direct mail is een mededeling die uitsluitend uit reclame-, marketing- of publiciteitsmateriaal bestaat, die dezelfde boodschap bevat, met uitzondering van de naam en het adres van de geadresseerde en eventuele andere variabelen/parameters die de aard van de boodschap niet wijzigen.