In 2011 bundelden de kabeloperatoren Telenet en Voo hun krachten om potentieel voor mobiele datamarkt aan te boren: de NV Telenet Tecteo BidCo (verder Bidco) verwierf de vierde 3G–vergunning. Naast Belgacom, Mobistar en KPN Group Belgium zou aldus een vierde mobiele operator via een eigen mobiel...

>Meer lezen ...

Brussel, 26 februari 2013 – Het BIPT heeft, overeenkomstig zijn nieuwe bevoegdheden uit de nieuwe telecomwet van 10 juli 2012 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie, een grondige analyse gemaakt om van de aspecten “universele dienst” van de markt voor elektronische...

>Meer lezen ...

Op vraag van vice-eerste minister Johan Vande Lanotte maakte het BIPT een vergelijkende studie van de prijzen van telecomproducten in België en in onze buurlanden. Uit de studie blijkt dat België gemiddeld scoort. Bundels van telecomproducten bieden vaak een hoge internetkwaliteit maar zijn...

>Meer lezen ...

Brussel, 19 februari 2013 – Het BIPT waarschuwt voor illegale, niet voor Europa bestemde draadloze telefoons. Het BIPT moet meer en meer storingen verhelpen veroorzaakt door niet-conforme draadloze telefoons. Meestal gaat het om een bepaalde soort van zogenaamde DECT (“Digital Enhanced Cordless...

>Meer lezen ...

4 februari 2013 - Het BIPT beboet Telenet en Mobistar met elk 30.000 EUR omdat ze niet minstens één maal per jaar op de factuur vermeldden welk tariefplan voor de abonnee het meest gunstig is. Scarlet krijgt een boete van 10.000 EUR omdat zij de vervaldatum van contracten van bepaalde...

>Meer lezen ...

De nieuwe telecomwet legt operatoren op om consumenten te informeren over de snelheid en het downloadvolume van een breedbandaansluiting. Het BIPT-besluit dat vandaag werd gepubliceerd, preciseert welke precieze informatie potentiële abonnees en nieuwe abonnees bij het afsluiten van hun contract...

>Meer lezen ...

Brussel, 14 november 2012 – Het BIPT publiceert vandaag een communicatie met betrekking tot een studie over de voorwaarden voor toekenning en gebruik van de 800 MHz-band uitgevoerd door een onafhankelijke externe consultant (Aetha Consulting Limited en NERA Economic Consulting) en start terzelfdertijd...

>Meer lezen ...

Brussel, 16 oktober 2012 – Operatoren die diensten aanbieden via het netwerk van Belgacom zullen voortaan ook volwaardige multiple play-pakketten op de markt kunnen brengen, met een tv-component. Hierdoor moet de concurrentie via gebundelde diensten verder worden aangezwengeld. Het BIPT-besluit...

>Meer lezen ...

In twee documenten die het BIPT ter raadpleging op zijn website publiceert, stelt het voor om de operatoren te verplichten de consumenten van mobiele telefonie en mobiel internet via sms te waarschuwen wanneer hun kosten het maandelijkse forfaitaire bedrag met 0 EUR, 50 EUR, 75 EUR of 100 EUR overschrijden....

>Meer lezen ...