Uw operator wijzigt uw contract

Indien uw operator de tarieven verhoogt die van toepassing zijn op uw contract, hebt u het recht om het kosteloos op te zeggen in de maand die volgt op de eerste factuur met de gewijzigde tarieven.

Indien de operator de bepalingen van toepassing op uw contract wijzigt, moet hij u ten minste één maand voor de toepassing ervan inlichten over het ontwerp van wijziging. U hebt dan het recht om dit contract kosteloos op te zeggen in de maand die volgt op de inwerkingtreding van de wijzigingen indien u de nieuwe voorwaarden niet aanvaardt.