Prepaidkaarten - Waarop slaat de nieuwe reglementering?

Wat verandert er?

De nieuwe reglementering, vastgelegd in het koninklijk besluit van 27 november 2016 betreffende de identificatie van voorafbetaalde kaarten, voert de verplichting in dat de gebruikers van prepaid kaarten geïdentificeerd moeten worden. Identificatie is o.a. mogelijk met uw elektronische identiteitskaart of een online betalingstransactie. Het gaat hier om een van de antiterreurmaatregelen die de regering heeft vastgesteld.

De nieuwe reglementering regelt dus de identificatie van eindgebruikers van prepaid kaarten maar niet het gebruik daarvan (in gsm, tablet, computer, alarm, gasketel, auto, grasmachine, liften, enzovoort).

Geldt de nieuwe reglementering ook voor de prepaid kaarten van buitenlandse operatoren die in België worden verkocht?

Ja.

Geldt de nieuwe reglementering ook voor M2M-simkaart?

a.     
Wat is een M2M-simkaart?

Dit is een simkaart die enkel gebruikt kan worden voor M2M (“machine-to-machine”)-toepassingen. U kunt in de regel met dit type simkaart niet telefoneren, vooral omdat de simkaart verankert zit in het toestel. Denk bijvoorbeeld aan een M2M-simkaart in jouw auto of gasketel.

Voor M2M-toepassingen kan u echter ook gewone simkaarten gebruiken. In dat geval is er echter geen sprake van een M2M-simkaart, aangezien u de simkaart in dat geval zeker ook in een gewoon telefoontoestel kan gebruiken.

b.     
Moeten de afnemers van M2M-simkaarten geïdentificeerd worden?

Ja, maar niet volgens de methodes van het nieuwe koninklijk besluit. De operator is vrij om te bepalen hoe hij de afnemer van de M2M-simkaart identificeert (idem als voor abonnementen).

c.      
Ik gebruik een gewone voorafbetaalde simkaart, dus geen M2M-simkaart, voor een M2M-toepassing. Moet ik me voor deze simkaart identificeren?

Ja, conform een van de methodes van het nieuwe koninklijk besluit.

d.     
Ik heb een voorafbetaalde simkaart nodig voor een M2M-toepassing. Welk type simkaart gebruik ik best?

U gebruikt in dit geval best een M2M-simkaart.