Prepaidkaarten - In welke gevallen dient men zich te identificeren?

Ik wens een prepaid kaart te kopen. Wat moet ik doen?

Uw operator zal uw prepaid kaart pas mogen activeren (d.w.z. bruikbaar maken) nadat hij uw identiteit heeft vastgesteld.

Hij zal de kaart niet mogen activeren als hij een anomalie of een fout in verband met uw identiteit vaststelt.

Wat moet ik doen als mijn operator me opnieuw vraagt me te identificeren?

De reglementering schrijft voor dat u zich moet identificeren telkens wanneer de operator u dat vraagt. Het is mogelijk dat uw operator u vraagt om zich opnieuw te identificeren, bijvoorbeeld omdat hij een anomalie met uw identificatie heeft vastgesteld.

Ik ben verhuisd of mijn identiteitskaart is veranderd. Moet ik me opnieuw identificeren?

Nee, dat is niet nodig.