Prepaidkaarten - Hoe moet men zich identificeren?

Wanneer moet men zich identificeren?

U kunt zich identificeren op het ogenblik van de aankoop van de prepaid kaart (bijvoorbeeld in een verkooppunt) of later (bijvoorbeeld indien u de prepaid kaart koopt in een verkooppunt dat niet in staat is om u te identificeren). U identificeert zich dan later via de website van de operator.

De identificatiemethode(s) bepalen die door uw operator worden voorgesteld.

Elke operator die prepaid kaarten verkoopt moet zijn klanten minstens een van de methodes aanbieden die door de reglementering worden beoogd en hieronder worden voorgesteld.

Uw operator zal u inlichten over de identificatiemethode(s) die hij aanbiedt.

Identificatie in een verkooppunt

a.      Zich al of niet identificeren in een verkooppunt

Na identificatie in het verkooppunt (al dan niet van de operator) waar u de prepaid kaart koopt, zult u kunnen vertrekken met een kaart die geactiveerd is of die snel geactiveerd zal worden (afhankelijk van de tijd die de operator nodig heeft om de betrouwbaarheid te bevestigen van de gegevens die u aan het verkooppunt hebt bezorgd).

U kunt altijd verkiezen om u niet te identificeren in een verkooppunt. Maar in dat geval zal de prepaid kaart u niet verkocht worden of zal ze niet geactiveerd zijn en zult u zelf voor de identificatie moeten zorgen via een identificatiemethode op afstand (bijvoorbeeld online) om de kaart te activeren.

b.      Welke identiteitsdocumenten moeten in het verkooppunt worden voorgelegd?

U identificeert zich in het verkooppunt door een geldig identificatiedocument voor te leggen.  Onder andere volgende documenten worden beschouwd als geldige identificatiedocumenten:

  • Belgische electronische identiteitskaart
  • Identiteitskaart van een andere lidstaat van de Europese Unie
  • Internationaal paspoort
  • Electronische vreemdelingenkaart
  • Een officieel document dat, tijdelijk, een van de hierboven vermelde documenten dat verloren of gestolen is, vervangt
  • Bijlage 26: Het attest afgegeven met toepassing van artikel 71/4, 73 of 79 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
  • Bijlage 35: Bijzonder verblijfsdocument afgegeven in toepassing van artikel 111 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
  • Bijlage 4: Attest van immatriculatie

 

U moet altijd het origineel van het identiteitsdocument voorleggen (geen kopie) en dat document moet leesbaar en rechtsgeldig zijn. Indien dit niet het geval is, moet de operator het document weigeren.

U moet weten dat de reglementering bepaalt dat het verkooppunt een kopie mag maken van uw identificatiedocumenten, maar dat het geen identificatiegegevens of -documenten mag bewaren, die dus worden doorgestuurd naar het centrale computersysteem van de operator.

c.       Moet ik mijn pincode intikken?

Bij elektronische aflezing van de Belgische identiteitskaart kan het verkooppunt u vragen om de pincode van die identiteitskaart in te tikken. Als u dat wordt gevraagd maar u dat niet wilt doen, kan het verkooppunt weigeren om u de prepaid kaart te verkopen of enkel een niet-geactiveerde prepaid kaart te verkopen.

Online-identificatie en elektronische ondertekening via de elektronische identiteitskaart

U kunt zich identificeren door de verbinding te maken met een internetapplicatie van de operator of door een document van de operator elektronisch te ondertekenen. Deze methode vergt het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de invoering van een pincode.

Aanbieder van een identificatiedienst

Uw operator kan u ook identificeren op basis van een account die reeds bestond of die aangemaakt moet worden bij een aanbieder van een identificatiedienst waarvoor uw identiteit al nagegaan is. Met andere woorden: u identificeert zich bij een aanbieder van een identificatiedienst, doorgaans online, en deze aanbieder zal uw operator uw identificatiegegevens bezorgen. Alvorens zijn identificatiediensten te kunnen aanbieden, moet de aanbieder van identificatiediensten een gelijkaardige toepassing hebben ontwikkeld die de toegang tot een digitale toepassing van de overheidsdiensten mogelijk maakt en deze gelijkaardige toepassing moet zijn goedgekeurd door de Federale Overheidsdienst voor Informatie- en Communicatietechnologie.

Betaalverrichting online

U kunt zich identificeren door online een prepaid kaart te kopen of te herladen en door met een debet- of kredietkaart te betalen, op voorwaarde dat de aanbieder van betaaldiensten is onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. In dat geval eist de reglementering dat er een nieuwe identificatie plaatsvindt binnen 18 maanden na de betaalverrichting in verband met de prepaid kaart.

Productuitbreiding of -migratie

Indien u reeds bij de operator ingetekend hebt op een product waarvoor u al geïdentificeerd bent (u heeft bijvoorbeeld een abonnement) en u bovendien een prepaid kaart wenst te kopen of wenst over te schakelen van een postpaid formule naar een prepaid formule, zou uw operator in principe in staat moeten zijn om voor de prepaid kaart uw identificatiegegevens die werden vergaard in het kader van de postpaid formule te recupereren.

Uw operator moet zich er echter op de ene of de andere manier van vergewissen dat de persoon die werd geïdentificeerd in het kader van de postpaid formule wel degelijk dezelfde persoon is die de activering van de prepaid kaart vraagt (bijvoorbeeld door u te vragen een identiteitsstuk voor te leggen).

De methode voor verlenging of migratie van een product werkt niet indien de operator in het kader van een postpaid formule enkel een rechtspersoon heeft geïdentificeerd (uw VZW, uw maatschappij, enz.) en deze rechtspersoon prepaid kaarten wenst te kopen. In dat geval zal de operator de natuurlijke persoon moeten identificeren die binnen de rechtspersoon de activering van de prepaid kaarten zal vragen.

Verificatie door de operator van de meegedeelde identificatiegegevens

Bij bepaalde operatoren kunt u zich identificeren door uw identificatiegegevens mee te delen (ten minste uw naam, voornaam, geboortedatum en -plaats, alsook uw woonplaats) via de communicatiekanalen die deze heeft ingesteld (bijvoorbeeld via een onlineformulier). Na verificatie van die gegevens zal de operator u uw simkaart toesturen en activeren.