Gebruikers met een handicap

Er moet specifieke informatie ter beschikking worden gesteld van gebruikers met een handicap, ook wat betreft hun toegang tot de nooddiensten.