Beslissingen en reglementering

De wet van 13 juni 2005 dient als basis voor de aanvullende bepalingen vastgelegd in besluiten of in beslissingen van het BIPT. Deze besluiten betreffen meer bepaald de informatie die ter beschikking moet worden gesteld van de consument, gebruikers met een handicap inbegrepen, alsook de universele dienst.

Het BIPT ziet toe op de naleving van deze besluiten door de operatoren en legt, in geval van overtreding, boetes op aan de operatoren in overtreding.